info@estetikyuz.com

Yüz Germe

Zamanla yüz alt bölgesinde en büyük değişim çene çizgisinde yaşanır. Bu çizgi keskinliğini kaybeder

Yüz Germe (Face lift)

Zamanın yüzde oluşturduğu deformasyonların azaltılması işlemidir.

Yüz germenin iki farklı yöntemi vardır:

1.Klasik yüz germe

2.Endoskopik yüz germe

Endoskopik yüz germe sitemizde ayrı bir başlık olarak bulabilirsiniz. Klasik yüz germe ile ilgili ayrıntılı açıklamayı bu sayfada bualbilirsiniz.

Bu yöntemler içinde alın germe, kaş kaldırma, alt ve üst göz kapaklarının estetik operasyonu, yanakların gerilmesi ve dikleştirilmesi, çene hattının estetiği, boyun germe esas olarak bulunur. Ancak her bir hastada farklı eklemeler bu listeye eklenebilir. Burda temel olan herkesin kendi ihtiyacına göre bireyselleştirilmiş yöntemi belirlemektir. Böylece o kişiyi kendine sadık kalarak gençleştirmektir.  Yoksa o kişiyi başkası yapmak hedeflenmez.

Klasik Yüz Germe Nedir?

Klasik yüz germe, kulak önünden başlayarak kulak memesi altından arkaya dönen ve yukarı kıvrılarak saçlı deri içinde ilerleyip sonlanan bir kesiyle çalışılarak bollaşmış yüz ve boyun derisinin gerilmesi ve gençleştirilmesi işlemidir.

Yüz germede bekelenen hedefler

Klasik yüz  germe kimlere yapılır?

Yerçekimi ve yaşlanmayla yüzdeki yağ dokusunun azalması ve derinin elastikiyetini kaybetmesi sonucu ellili yaşlarda yüz derisi sarkar. Klasik yüz germe ameliyatı hemen daima boyun germe ameliyatıyla birlikte yapılır. Gıdık bölgesindeki sarkmanın ve boynun orta hattındaki kasların ayrışmasının belirgin olduğu durumlarda çene altındaki bölgeye de küçük bir kesi yapılarak bu kaslar gerilir ve sıkılaştırılır. Özellikle boyun ve çene bölgesindeki sarkmaları belirgin olan, derin dokulardan çok derideki sarkma ve kırışıklığın belirgin olduğu ince cilt yapısına sahip kişilerde çok iyi sonuç verir.Klasik yüz germe ameliyatı, göz çevresindeki,  orta yüzdeki ve alındaki kırışıklıkları ve sarkmaları düzeltmez. Daha mükemmel ve uyumlu bir görünüm için aynı seansta göz kapağı estetik ameliyatı, orta yüz germe , botox, dermabrazyon gibi işlemler de ameliyata eklenebilir.

Yüz germede alın, yanak, çene çizgileri gençleştirilmesi hedeflenir.

Tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi sağlık problemi olmamak ve gerçekçi beklentileri olmak esastır. Yüz germe girişimiyle elde edilebilecek sonuçların sınırlı olabileceğini anlamak ve psikolojik olarak dengeli olmak önemlidir. Tüm yüz için çizilmiş ideal bir şablon yoktur. Amaç daha iyi bir yüz görünümünü sağlamaktır. Cilt yapısı, etnik özellikler, deri elastikiyeti, yüz kemik yapısı ve gerçekçi bir yaklaşım ameliyattan önce irdelenmelidir. Bu girişim seksenli yaşlarda yapılabileceği gibi bazen otuzlu yaşlarda bile gerekmektedir. Yüz germe ameliyatları yaşlanmayı durduramaz, ya da saati geriye döndüremez. Yüz germe, daha iyi, daha sağlıklı ve daha genç görünmenize yardımcı olacaktır. Ameliyat sonrası gözlemlediğimiz olumlu sonuç ise kişinin kendine olan güvenindeki artıştır.

Yüz germe,  ameliyatına karar vermeden önce, plastik cerrahınızla yüz ameliyatı ile birlikte boyun ve/veya çene bölgenize ilave girişimler gerekip gerekmediğini tartışabilirsiniz. Birçok hasta yüz ve boyuna yağ emme -liposuction- yöntemlerinin yapılmasını da talep etmektedir. En iyi sonucu almak için birkaç bölgede düzeltme yapmak gerekebilecektir.

Uzman ve deneyimli bir plastik cerrah seçmeniz çok önemlidir. İlk muayenede plastik cerrahınız yüz bölgelerinizi ayrı ayrı değerlendirecek, cilt yapısını, cilt renginizi ve elastik özelliklerini belirleyecektir. Çekilecek fotoğraflar daha sonra plastik cerrahınızın üzerinde çalışmasına yardımcı olacaktır. Yüksek tansiyon, sigara alışkanlığı, nedbeye yatkınlığınız, pıhtılaşma özellikleri gibi risk faktörleriniz sorgulanacaktır. Cerrahınız tıbbi özgeçmişinizi soracak ve ruhsal ve psikolojik yapınız hakkında fikir sahibi olmaya çalışacaktır. Ameliyatın başarıyla sonuçlanabilmesi için gerçekçi beklentilere sahip olmak şart olduğundan, plastik cerrahınız size uygulayacağı girişim ve beklentileri konusunda açıklamalarda bulunacaktır.

Ameliyat kararını aldığınızda ve uygulanacak tekniklere plastik cerrahınızla birlikte karar verdiğinizde size anestezi tekniği, ilave diğer girişimler, ameliyatın getirecekleri ve riskleri, hangi hastanede yapılacağı ve bütçesi konusunda bilgi verilecektir.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Ameliyat kesileri şakak bölgesinden ve ya kulak önünden başlar, kulak önünden ve kulak yolu içinden saklanacak şekilde, kulak memesi altından ve kulak arkasından saçlı deriye doğru yapılır. Plastik cerrahınız cildin altındaki kas ve bağ dokularına yönelik germe işlemlerini yaptıktan sonra yağ fazlalıkları alır, cildi gererek kesi hatlarından taşan fazlalıkları uzaklaştırır. İzler doğal yüz çizgileri içinde saklanmış olacaktır.

Yğz germede operasyonun planlanması

Yğz germede operasyon sonrası cildin kapatılması öncesi yüz çizgilerinin gençleştirilmesi sağlanmatadır.

Yüz germe yapılan bir hastanın ameliat bitimindeki gençleşmiş görünümü.

     

Deri fazlalıkları uzaklaştırıldıktan sonra ince ve zarif dikişlerle kesiler kapatılır. Ameliyat sırasında saçları kısaltmak ya da traş etmek gerekmez. Girişim normal şartlarda 3 ila 5 saat arasında tamamlanır. Ameliyat bitiminde hafif basınçlı bir pansuman ve sargı tatbik edilir.

AMELİYAT SONRASI

Ameliyat sonrası hafif bir ağrı ortaya çıkabilirse de bu ağızdan alınacak ağrı kesicilerle kontrol edilebilir. Bir miktar şişlik ve morluk oluşması normaldir ve soğuk kompres uygulamalarıyla en aza indirilir. Basınçlı sargı ve pansumanlar ameliyatın ertesi günü açılır. Plastik cerrahınız size başınızı yüksekte tutmanızı, aktivitelerinizi kısıtlamanızı önerecektir ve her türlü yakınmanızı bildirmenizi isteyecektir. Yüz germe ameliyatları çok sayıda yapılmasına karşın her cerrahi girişimde olduğu gibi bazı riskler de taşımaktadır.

Ameliyatlardan sonra yerleştirilen drenler 24 saat içinde alınır, dikişler 5 ila 7 gün içinde uzaklaştırılır. Ameliyat sonrası ailenin ve arkadaşların desteği yardımcı olacaktır.İyileşme 2-3 haftada tamamlanırsa da kişi 10 gün içinde işine dönebilir. İzler belirli süreler sonrasında olgunlaşarak belirsiz hale gelir. Doğal yüz çizgilerine gizlenen izler makjajla da kamufle edilebilir. Ameliyattan hemen sonra yüzde hissedilen gerginlik hissi haftalar içinde azalacaktır. Ayrıca, yaşlanmanın ameliyattan sonraki yaşamınızda da devam ettiği akılda tutulmalıdır.

Daha önce yüz, göz çevresi ve boyun bölgelerine yönelik estetik ameliyatı geçiren ancak mutsuz olan hastalara da daha iyiye götürecek rötuşlar ya da kapsamlı girişimler yeniden yapılabilir. Yaşlanan yüzlerde ikinci hatta üçüncü kez germe işlemleri de tüm dünyada küçümsenmeyecek sayılarda yapılmaya devam etmektedir.

Diğer Yüz Germe Teknikleri:

Klasik ve endoskopik yüz germe dışında başka yöntemler tanımlanmıştır. Bunları aşapıda göreceksiniz. Ancak bu yüntemler klasik ve ya endoskopik yüz germelerle kıyaslanamayacak kadar yüzeyel düzelme sağlar. Ayrıca kalıcılık açısından kalsik yüz germe ve ya endoskopik yüz germe ile karşılaştırılamazlar.

HAPPY LİFT: Kırışıklığı, sarkması ve deformasyonu fazla olmayan yüzlerde tanımlanmış yüzeyel bir yüz germe yöntemidir.

Özel iplerle askı yapılmasıdır. Askı yöntemi denilince anlaşılan yöntemdir. Ancak klasik yüz germe ve ya endoskopik yüz germe ile kıyaslanamayacak kadar yüzeyel bir düzelme sağlar ve en önemlisi sonuçları endoskopik ve ya klasik yöntemle kıyaslanabilecek bir özelliği yoktur. Yüzeyel bir düzelme sağlar ve geçicidir.

MİNİ LİFT: Genel anesteziye gerek kalmadan yani lokal anestezi ve bir yatıştırma anestezisi ile kulak önunden girilerek yanaklardaki sarkmaların giderilmesi işlemidir. Sınırlı ama uzun süre kalan bir gençleşme sağlar. Sadece belirli bölgelerde gençleşme sağlar.